Archive for: április 2017

Muka Gospodina našega Isusa Krista

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju ( Mt 26, 14-27,66)
Cvjetnica Pročitaj više