Archive for: május 2018

Misno slavlje kod Đudske Gospe

 

 

Slike: Akoš Kolar

Pročitaj više

Trojstvo-hrvatsko proštenje u Đudu

Ove godine dvije mise na hrvatskom jeziku Pročitaj više

Požeški biskup u Starinu

Misu slavio na spomednan sv. Ivana Nepomuka Pročitaj više

Hrvati duhovno povezani

Izjava požeškog biskupa Pročitaj više

Pozivnica

Đudskoj/Marijađud Pročitaj više