Archive for: március 2019

Pasionska baština u Mađarskoj 7. put

Ostvaruje se u suradnji sa Salanćanima Pročitaj više

Četvrta korizmena nedjelja

Čitanje svetog Evanđelja po Luki (Lk 15, 1-3.11-32) Pročitaj više

Treća korizmena nedjelja

Čitanje svetog Evanđelja po Luki (Lk 13, 1-9) Pročitaj više

Korizmena pobožnost

Salanta, 30. ožujka 2019. Pročitaj više

Pozivnica

Ja se kajem, Bože mili Pročitaj više