Archive for: március 25th, 2019

Pasionska baština u Mađarskoj 7. put

Ostvaruje se u suradnji sa Salanćanima Pročitaj više

Četvrta korizmena nedjelja

Čitanje svetog Evanđelja po Luki (Lk 15, 1-3.11-32) Pročitaj više

Treća korizmena nedjelja

Čitanje svetog Evanđelja po Luki (Lk 13, 1-9) Pročitaj više