Archive for: április 12th, 2019

Pasionska tradicija u Europi i Hrvatskoj

Stjepan Pepeljnjak Pročitaj više

MUKA GOSPODINA NAŠEGA ISUSA KRISTA

Čitanje svetog Evanđelja po Luki Lk 22, 14 – 23, 56 Pročitaj više