Archive for: április 2019

Uskrs 

Trebalo je da Isus ustane od mrtvih. Pročitaj više

Pasionska tradicija u Europi i Hrvatskoj

Stjepan Pepeljnjak Pročitaj više

MUKA GOSPODINA NAŠEGA ISUSA KRISTA

Čitanje svetog Evanđelja po Luki Lk 22, 14 – 23, 56 Pročitaj više

Sveta misa i koncert u Pečuhu 30. ožujka 2019.

 

 

Foto: Akoš Kolar

Pročitaj više

Pripravljanje na Vazam

Razgovor s farnikom Štefanom Dumovićem o korizmi Pročitaj više