Archive for: október 2019

Galerija

U Hrvatskom klubu Augusta Šenoe u Pečuhu održana je promocija čitanke za krizmanike: Darovi Duha Svetoga. Knjiga je objavljena kao dodatak časopisu Zornici novoj, i jedino je štivo za krizmanike objavljeno u Mađarskoj na hrvatskom jeziku. Knjiga je ilustrirana dječjim crtežima, neki od autora su bili nazočni programu: Robert Bori, Bijanka Bošnjak, Luca Ivaković i Amanda Palko. Korice je načinila Mirela Galić iz Santova. Tekstove je izabrao vlč. Augustin Darnai, a uredila Milica Klaić Tarađija.

Slike: Akoš Kolar

Pročitaj više

Spunjeno je

U prigodi Dana mrtvih 2. XI. Pročitaj više

Trideset i prva nedjelja kroz godinu

Čitanje svetog Evanđelja po Luki (Lk 19, 1-109) Pročitaj više

Darovi Duha Svetoga

Predgovor: vlč. Augustin Josip Darnai Pročitaj više

25. listopada

Spomendan prvog pečuškog biskupa Pročitaj više