Category: Aktualnosti

Draga braćo i sestre u Kristu!

Propovijed vlč. Gabrijela Barića na 4. korizmenu nedjelju, Pečuh, crkva Sv. Elizabete Pročitaj više

Po banu Franji Vlašiću nazvan je trg u Dombóváru

Živi Tvomu puku… Pročitaj više

Izložba dječjih radova na temu: crkva u mojem mjestu

Hrvatska referatura Pečuške biskupije raspisala je likovni natječaj za djecu Pročitaj više

Korizmena sveta misa na hrvatskom jeziku u Pečuhu

Srdačno Vas pozivamo na korizmenu svetu misu koja se ostvaruje u suradnji Pročitaj više

Hrvatska naselja iz okolice Pečuha na fotografijama

Zaklada Zornica je na natječaju ministarstva za sveukupni razvitak Mađarske LEADER, uz pomoć lokalne samouprave sela Kukinja dobila sredstva za izradu fotografija u devet bošnjačko-hrvatskih naselja u okolici Pečuha. Pročitaj više