Category: Evanđelje tjedno

Dvadeset i deveta nedjelja kroz godinu

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju (Mt 22, 15-21) Pročitaj više

Dvadeset i osma nedjelja kroz godinu

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju (Mt 22, 1-14) Pročitaj više

Dvadeset i sedma anedjelja kroz godinu  

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju CMt 21, 33-43) Pročitaj više

26. nedjelja kroz godinu

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju (Mt 21, 28-32) Pročitaj više

25. nedjelja kroz godinu

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju (Mt 20, 1-16a) Pročitaj više