Category: Evanđelje tjedno

Svi svet

Čitanje Sv. Evanđelja po Mateju (5,1-12a) Pročitaj više

Trideseta nedjelja kroz godinu

Čitanje Sv. Evanđelja po Luki (18,9-14) Pročitaj više

Dvadeset i deveta nedjelja kroz godinu

Čitanje Sv. Evanđelja po Luci ( Lk 18,1-8 ) Pročitaj više

Dvadeset i osma nedjelja kroz godinu

Čitanje Sv. Evanđelja po Luki  (17,11-19) Pročitaj više

Dvadeset i sedma nedjelja kroz godinu

Čitanje Sv. Evanđelja po  Luki (17,5-10) Pročitaj više