Category: Evanđelje tjedno

Druga uskrsna nedjelja

Nakon osam dana dođe Isus.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu Iv 20-19-31 Pročitaj više

Uskrs -Trebalo je da Isus ustane od mrtvih

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu Iv 20, 1-9

Pročitaj više

Muka Gospodina našega Isusa Krista

po Ivanu (skraćena verzija) Pročitaj više

Peta korizmena nedjelja

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu (Iv 8,1-11) Pročitaj više

Četvrta korizmena nedjelja

Ja ovcama svojim dajem život vječni.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu    (Iv 10, 27-30) Pročitaj više