Category: Povijest, kultura, književnost

Legenda o proljetnim „cica-macama”

Priča iz Poljske Pročitaj više

Sveti Grgur Veliki (12. ožujka, 3. rujna))

Grgo, Grgo, golube,/ Šta ti se grguče? Pročitaj više

Tko su seoski Šokci?

Mila diko, al’ si lipog vrata, bilog vrata i puna dukata! Pročitaj više

Tradicijski leksik rukopisnih molitava iz Semartina

Piše Dr.Timea Bockovac Pročitaj više

Treba li blagoslov obitelji i naših domova ili ne?!

Piše vlč .Marko Bubalo, svećenik u miru. Pročitaj više