Druga korizmena nedjelja

Čitanje svetog Evanđelja po Luki (Lk 9, 28b-36) Pročitaj više

Prva korizmena nedjelja

Čitanje svetog Evanšelja po Luki Lk 4, 1-13 Pročitaj više

Legenda o proljetnim „cica-macama”

Priča iz Poljske Pročitaj više

Uskoro će korizmeno vrijeme 

Srijeda, 6. 3. 2019. Pročitaj više

Sveti Grgur Veliki (12. ožujka, 3. rujna))

Grgo, Grgo, golube,/ Šta ti se grguče? Pročitaj više