Dvadeset i druga nedjelja kroz godinu 

Čitanje svetog Evanđelja po Marku (7, 1-8.14-15.21-23) Pročitaj više

Dvadeset i prva nedjelja kroz godinu

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu. (Iv 6, 60-69) Pročitaj više

Velika Gospa

Čitanje svetog Evanđelja po Luki (1, 39-56) Pročitaj više

Devetnaesta nedjelja kroz godinu

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu (Iv 6, 41-51) Pročitaj više

Galerija

Hrvatska samouprava Baranjske županije i Hrvatska samouprava  Pogana organizirale su hodočašće u Mariju Bistricu. Program je održan u suradnji s Hrvatskom referaturom Pečuške biskupije, pod duhovim vodstvom vlč. Augustina Darnaija i Gabrijela Barića.

Foto: Akoš Kolar

Pročitaj više