Duhovi

Čitanje sv. Evanđelja po Ivanu. Iv 14, 15-16. 23b-26

Ako me tko ljubi, čuvat će moju riječ pa će i Otac moj ljubiti njegai k njemu

Pročitaj više

Župnik Ladislav Bačmai

„Naše gore list” Pročitaj više

Sveti Jan Nepomuk

Svečanosti u Mohaču 17. – 19. svibnja Pročitaj više

13. svibnja slavi se Gospa Fatimska

Djevica Marija u Fatimi se obratila djeci. Pročitaj više

Sedma uskrsna nedjelja

Čitanje sv. Evanđelja po Ivanu   (Iv 17,20-26) Pročitaj više