PEČUH-2012.- DAN HRVATA

24. studenoga 2012.

1.    Dvije domovine

Pročitaj više

Svjetski dan mladih

Svjetski dan mladih održat će se od 23. do 28. srpnja 2013. godine u Rio de Janeiru (Brazil) pod geslom: „Pođite, dakle, učinite mojim učenicima sve narode“ (Mt 28, 19). Pročitaj više

Dani darivanja

Barbara
Obilježavanje Svete Barbare (4.12.) ranokršćanske mučenice, u narodu je povezano sa sijanjem pšenice ili raži. Izrasla u podlošku postavljanja na božićnom stolu ili ispod okićene božićne smreke. Izniklim zelenilom se u narodnim objašnjenjima pokušalo prizvati obilje u idućoj godini. Pročitaj više

Božićni igrokaz za malene

RAZGOVOR ZVJEZDICA

Zbor djece (mogu biti odjevena kao anđeli) pjeva pjesmu „O, divne zvjezdice tihe.”(ili neku drugu božićnu pjesmu).
Pročitaj više

Lisztova svečana himna Slavimo slavno, Slaveni u čast Svetog Ćirila i Metoda

Učeni svijet, poglavito slavenski, dogodine obilježava 1150. obljetnicu pojave braće slavenskih apostola Svetog Ćirila (826./827–869.) i Svetog Metoda (815.–885.) kojima i mi Hrvati dugojemo sa zahvalnošću. Pročitaj više