Slavimo ih u mjesecu siječnju

izvor: HBK18. 1. sv. Margareta Ugarska

Crkva danas slavi sv. Margaretu Ugarsku, kćerku ugarskog kralja Bele IV. Arpadovića. Rođena je 1242. godine i svoj kratki život od 28 godina provela je u samostanu kao redovnica dominikanki. Obavljala je obične svakodnevne poslove. Po ustrajnoj molitvi i sabranom razmatranju otajstava spasenja postala je velika mističarka srednjega vijeka. Umrla je na današnji dan 1270. godine u blizini Budima. Grob joj je na jednom otočiću na Dunavu, blizu Budima. Mnogi se hodočasnici utječu svetoj Margareti za zagovor, i posjećuju njezin grob. Već nakon njezine svete smrti ljudi su je počeli štovati kao sveticu. Postupak za njezino proglašenje svetom započeo je već godinu dana nakon smrti, a završen je njenom kanonizacijom 1943. godine.

 

19.1. sv. Marko Križevčanin

Družba Isusova koju je utemeljio sv. Ignacije Lojolski danas slavi svojih 68 mučenika koji su svoj život položili za Krista u Portugalu, Francuskoj, Ugarskoj te na Atlantiku između Portugala i Brazila. Među tim mučenicima slave se i Košički mučenici, a među njima je i Hrvat sv. Marko Križevčanin.

 

20.1. sv. Fabijan i Sebastijan

Crkva danas slavi dvojicu mučenika iz prvih kršćanskih vremena sv. Fabijana i sv. Sebastijana. Prvi od njih – sv. Fabijan izabran je za Papu 236. godine. Stari časoslov spominje da je sedmorici đakona povjerio brigu za siromahe koje je Crkva uvijek gledala kao one koje im je Bog povjerio na kršćansku ljubav i skrb. Decijev progon nije mimoišao ni ovoga svetoga papu. Kažu da je car Decije tada rekao da bi radije vidio takmaca za carsko prijestolje nego da se papi izabere nasljednika. Sveti je Fabijan pokopan u Kalistovim katakombama, u takozvanoj Kapeli papa, gdje se još i danas može vidjeti njegova freska. O mučeništvu sv. Fabijana sačuvane su dvije poslanice: kartaškoga biskupa sv. Ciprijana i Rimske crkve. Obje nam pokazuju sv. Fabijana kao mučenika koji daje primjer vjere i jakosti. To je ohrabrilo kršćane da ustraju u vjeri i da ih zemaljske protivštine ne smetu u nasljedovanju Krista Gospodina.

 

21.1. sv. Agneza

Crkva danas slavi jednu od najslavnijih kršćanskih djevica, sv. Agnezu, odnosno Janju. Njezino je ime ušlo u Rimski kanon ili Prvu euharistijsku molitvu, u Litanije svih svetih, a svojim su je spisima proslavili najveći crkveni pisci kao sv. Ambrozije, sv. Augustin i sv. Jeronim. Prvi kršćanski rimski car Konstantin Veliki sagradio je na grobu sv. Janje nekoliko desetljeća nakon njezine smrti veličanstvenu baziliku. Još i danas se u toj bazilici na Nomentanskoj cesti u Rimu blagoslivljaju jaganjci od čije se vune prave paliji, što se daju nadbiskupima i metropolitama.

 

22.1. sv. Vinko

U Crkvi danas slavimo više svetaca i svetica, a mi ćemo spomenuti samo neke. Rimski đakoni i mučenici poznati su nam po spomenu sv. Stjepana, prvog đakona i sv. Lovre, koji se istaknuo brigom za siromahe. Uz tu dvojicu ističe se i sveti Vinko, đakon i mučenik, koji tako s njima čini trolist đakona i mučenika. Vinko je bio đakon u tadašnjem hispanskom gradu, današnjoj Saragosi. Bio je žrtva Dioklecijanova progona. Dok su mu tijelo uništavali stravičnim mukama, njegov je duh, potaknut ljubavlju za Krista, sve to junački podnosio i smirenim glasom svjedočio Božju blizinu

 

28.1. sv. Toma Akvinski

Sveti Toma Akvinski, kojega Crkva danas slavi, bio je dominikanac, svećenik i crkveni naučitelj. Rodio se 1225. godine u dvorcu Akvino u južnoj Italiji. Odgajan je u čuvenoj benediktinskoj opatiji Monte Kasino, kolijevci zapadne kulture. Od najranijeg doba pokazivao je žeđ za znanjem. U opatiji Monte Kasino ostao je zapamćen po pitanju: ‘Što je to Bog?’ Odatle je Toma Akvinski pošao u Napulj. Tamo je upoznao i novoutemeljeni prosjački red, dominikance. Kada je želio stupiti među njih, roditelji su se tomu usprotivili, ali uporni Toma znao se boriti za svoje zvanje i postao je dominikanac kojim se diči ne samo njegov red nego i cijela Crkva. Dominikanci su Tomu poslali na dalji studij svom drugom čuvenom subratu, sv. Albertu Velikom. Među studentima Toma se nije najbolje snalazio, pa su ga kolege prozvale ‘nijemim volom’. Veliki učitelj je u svom studentu međutim prepoznao dubine i širine pa je proročki izjavio da se Toma sad doima kao nijemi vol, ali kad se taj vol oglasi čut će ga cijeli svijet. Tako je i bilo.

 

31.1. sv. Ivan don Bosco

Jedan od najvećih svetaca 19. stoljeća bio je bez sumnje sveti Ivan don Bosko, kojega Crkva danas slavi. Potjecao je iz veoma siromašne obitelji iz malog mjesta kraj Torina gdje se rodio 1815. godine. S dvije godine ostaje bez oca pa se uz majku Margaretu brinuo za obitelj. Kao dječarac bavio se poljoprivredom i čuvao krave. Vedrom i veselom naravi osvajao je simpatije svih generacija, a upravo to će se pokazati providonosnim u njegovu daljem radu.

Istaknuta slika: Ugljanski poliptih, XV st. Sv. Frane, Zadar.

Comments are closed.