Archive for: július 27th, 2021

Galerija

Hrvatska samouprava Baranjske županije i Hrvatska samouprava  Pogana organizirale su hodočašće u Mariju Bistricu. Program je održan u suradnji s Hrvatskom referaturom Pečuške biskupije, pod duhovim vodstvom vlč. Augustina Darnaija i Gabrijela Barića.

Foto: Akoš Kolar

Pročitaj više

Ispravak

Misa kod Snježne Gospe Pročitaj više

Posvećeno novo raspelo

Programi Hrvata u Dombovaru Pročitaj više

Budi ti lopta u Božjim rukama!

30 godina svećeništva vlč. Ladislava Bačmaija

Pročitaj više

Osamnaesta nedjelja kroz godinu  

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu (Iv 6, 24-35) Pročitaj više