Hrvatsko hodočašće u Kemed

07. 10. 2023.

Hrvatska referatura Pečuške biskupije u suradnji s udrugom Baranjskih Hrvata i Hrvatskom samoupravom sela Katolja 7-listopada/oktobra, na blagdan Gospe od krunice, organizira hodočašće u Kemed, tj Mariakéménd/županija Baranja. Program će biti sličan kao u Đudu ove godine, okupljanje od pola deset, krunica i mali koncert, te misa s početkom u 11 sati. Poslije mise svako će biti ugošćen. Detalji u plakati.