Dan muzeja u Prisiki

Muzej osnovan prije 15 godina

U Zbirki sakralne umjetnosti Hrvatov 21. majuša otpodne organizatori su priredili – povodom Dana muzeja, – privremenu izložbu pod naslovom“Božji putnik“. Temu su izibrali zbog dva razloga: željeli su pokazati hodočasna mjesta, običaje, svih Hrvatov iz drugih regija Madjarske i važno je bilo da se ovim putem spominjaju  na prvo hrvatsko hodočašćenje Hrvatov u Celje, ko se je  krenulo prije sto ljet (1923.) na inicijativu kanonika Martina Meršića st.

Uvodne misli velečasnika Štefana Dumovića, darovatelja muzeja, kratko su pokazale njegov vjerski put od posvećenja za duhovnika (1970.) do utemeljenja Muzeja sakralne umjetnosti Hrvatov u Prisiki (2008.). Od početka svoje vjerske službe peljao je hrvatske fare (osim od 1970. do 1974.ljeta kada je bio farnik madjarskoga naselja Ács) i sakupljao je sakralne stvari od molitvenikov, kipov, prateži, krunic… do vridni i važni dokumentov vjerskoga žitka. Zahvalio se je Hrvatskoj državnoj samupravi za utemeljenje, za održavanje, za podupiranje ove institucije.

U muzeju dvi prostorije služu za privremene izložbe. U ovi soba su direktor muzeja Andrija Handler skupa sa kustosom Šandorom Horvatom priredili izložbu o hodočašćenju, kade fotografije, mali vjerski spomeniki, molitveniki  kažu prošla shodišća od Ravne vodice u Bačkoj do Medjugorja.U ime etnološke struke etnologinja Szilvija Gyanó govorila je o stari i novi običaji „Božjih putnikov”. Predstavila je važnost mali i veliki hodočasnih mjestov, ki su u Božjoj službi, u Marijanskom poštenju jednako jaki i čvrsti.

Za vrime pregledjivanja izložbe posjetiteljem u dvoru muzeja moguće je bilo napraviti hodočasnu torbu.

Na Danu muzeja se je svečevao i 15. jubilej postojanja muzeja. Ideja židanskoga farnika Štefana Dumovića da si predaje rodni stan Hrvatskoj državnoj samoupravi i da se u njem utemelji muzej sakupljenih sakralnih predmetov ostvarila se je potporom bivšega predsjednika HDS-a dr. Mije Karagića i bivšega ministra kancelarije Petra Kiss-a. Hrvatska državna samouprava je preuzela muzej u svoje vlasničtvo, kojega su 2008. ljeta svetačno otvorili. Darovatelju i podupiračem zahvalio se je sadašnji predsjednik HDS-a Ivan Gugan, kako je rekao, – bez njih ni ne bi imali ovu vridnost svih Hrvatov u Ugarskoj. Peljač muzeja do 2014. ljeta bio je darovatelj Štefan Dumović, od njega je preuzela peljačtvo Bernadeta Zadrovich, od 2019-e Andrija Handler redi voditeljske posle muzeja. Njega pomažu, s njim skupa djelaju znanstveni djelatniki Bernadeta Zadrovich, Mirjana Šteiner i Šandor Horvat. Suradniki muzeja su pri prezentacija pokazali s kakvimi sadržaji je čekala zbirka svoje posjetitelje kroz ovih 15 ljet.

Od ovih bogatih programov je nemoguće sve spomenuti ali nekoliko od njih se ne more izostaviti: Prezentacija Geošićeve Biblije”Slavite Gospodina pjesmami”/ pjesmarica Mirka Berlakovića, predstavljanje časopisa” Zornica nova”s glavnom urednicom  Milicom Klaić Tarađija, spomendan Jožefa Ficka i učiteljev Huller i Habetler, Jubilarno ljeto Svetoga Martina, „I. Svitski boj i Hrvati”/ predavanje povjesničara dr. Željka Holjevca iz Zagreba…  Privremene izložbe od zadnjih ljet: U stopama Sv. Martina, Pekači i hostije, Larfe, Znanstvano i duhovno nasledje Fausta Vrančića, Izložba i znanstveni simpozij u čast Jožefu Ficku/ predavanje povjesničara, akademičara Nikole Benčića…Muzej suradjuje u raznovrsni programi i aktivnosti kao ča su :- Hodočašće mladih u Medjugorje, -Katolički, omladinski tabor /„Peruška Marija”,- Državni kamp hrvatskoga jezika  i kulture na otoku Pagu, Natjecanje u pjevanju  za hrvatsku mladinu /„miCROfon”, Dan sela, dan lepnja u Prisiki, radionice za dicu,… Vjera i kultura stvaraju zajednicu u ovi programi, a posjetitelji su stanovniki okolišnih sel, pješači, vjerske zajednice, turisti od Bizonje do Splita. Upoznavanje i priznanje vridnosti Muzeja sakralne umjetnosti Hrvatov u Prisiki širu i suradniki muzeja sudjelovateljem i predavanjem na raznimi znanstveni skupi.

Jubilarno svečevanje posjetio je i Jozo Solga, parlamentarni zastupnik Hrvatov u Ugarskoj.  Svetačnost je obogatio svojim repertoarom zbor Peruška Marija iz Hrvatskoga Židana.

Program se je ostvario potporom Državnog tajništva za odnose s vjerskim zajednicama i narodnostima Ureda Predsjednika Vlade Zaklada Bethlen Gábor.

Na fotografijama: Zgrada Muzeja sakralne umjetnosti Hrvatov u Prisiki, etnologinja Szilvija Gyanó pri predavanju na dvoru muzeja

Dio izložbe „ Božji putnik”, vlč. Štefan Dumović/ darovatelj muzeja /osnivač, Jozo Solga /parlamentarni zastupnik Hrvatov, Ivan Gugan/ predsjednik HDS-a, Mijo Karagić/ bivši predsjednik HDS-a /osnivač,  znanstveni djelatniki muzeja: Šandor Horvat, Mirjana Šteiner, Bernadeta Zadrovich i Andrija Handler, pjevački zbor „Peruška Marija”.

Marija Fülöp Huljev