Category: Evanđelje tjedno

Dvadeset i deveta nedjelja kroz godinu

Čitanje svetog Evanđelja po Marku (Mk 10, 35-45) Pročitaj više

Dvadeset i osma nedjelja kroz godinu

Čitanje svetog Evanđelja po Marku Mk 10, 17-30 Pročitaj više

Dvadeset i sedma nedjelja kroz godinu

Čitanje svetog Evanđelja po Marku (Mk 10, 2-16) Pročitaj više

Dvadeset i šesta nedjelja kroz godinu

Čitanje svetog Evanđelja po Marku Mk 9, 38-43.45.47-48 Pročitaj više

Dvadeset i peta nedjelja kroz godinu

Čitanje svetog Evanđelja po Marku Mk (9, 30-37) Pročitaj više