Četrdeset dana nakon Uskrsa

Spasovo 5. svibnja

Svake godine, četrdeset dana nakon Uskrsa, slavimo Blagdan Uzašašća Gospodinova na nebo. Blagdan Uzašašća je blagdan radosti i kršćanske nade. Isus je došao k nama, trpio i umro za nas na križu i treći dan uskrsnuo i potom nakon četrdest dana okupio je svoje učenike, podigao ruke da ih blagoslovi, ojača u vjeri, učvrsti u nadi i raspali u ljubavi i uzašao na nebo. I tako se žalost učenika zbog rastanka pretvorila u radost i utjehu.

Blagdan Uzašašća Gospodnjeg – Spasovo uvijek se slavi na četvrtak četrdeset dana nakon Kristova uskrsnuća. Povezan je s izlaskom Izraelskog naroda iz egipatskog ropstva kada se nakon 40 dana Mojsije popeo na goru Sinaj kako bi od Jahve primio 10 zapovijedi. Pisci prvih triju stoljeća ništa ne pišu niti ne spominju ovaj blagdan, a poznavaoci crkvenih blagdana smatraju da je razlog tome što se tada ovaj blagdan slavio skupa s Duhovima a tek u četvrtom stoljeću ovaj bladan postaje općepoznatim. Prema evanđeoskom izvještaju, Uzašašće se dogodilo na vrhu Maslinske gore. Svaki kršćanin dužan je častiti ovaj veliki blagdan, jer Krist nije samo uzašao na nebo da nam pripravi mjesto (Iv 14,2) i da bi nam pokazao svoju slavu koju on na nebesima ima, nego nam je poslao u Branitelja i Tješitelja koji će uvijek biti s nama. Neka ovaj veliki Gospodnji blagdan u svima probudi zaspalu vjeru i potakne nas na razmišljanje da će svaki čovjek jednoga dana biti pozvan na uzašašće života ili pak propasti.

„Uznesao si se u slavi, Kriste Bože naš! Obradovao si učenike, obećanjem Duha Svetoga, i utvrdio ih blagoslovom svojim. Jer Ti si Sin Božji, Ti Izbavitelj svijeta.“ (Tropar Uzašašća Gospodnjeg, glas 4.)
„Ispunivši plan našega spasenja, i sjedinivši zemaljsko s nebeskim, uznesao si se u slavi, Kriste Bože naš! Unatoč toga nisi se odijelio od nas, nego i dalje prebivaš među nama, te kličeš onima koji Te ljube: Ja sam s vama, i nitko ne može protiv vas!“ (Kondak Uzašašća Gospodnjeg, glas 6.)