Poziv u Čazmu i u Zagreb

Dostojan predbožićni doživljaj

Udruga baranjskih Hrvata organizira izlet u Zagreb na adventski vašar 14.-og prosinca u subotu. Polazak iz Pečuha je u 12.00 sati. Prvo će se posjetiti „Božićna priča” u Čazmi, zatim se ide u Zagreb, tamo je slobodan program.

Polazak iz Zagreba kući je između 23.00-24.00 sata.

Platiti treba samo ulaznicu u Salajland.

Prijave se očekuju do 30.-og studenoga na e-mail adresi baranyaihorvatok@gmail.com, ili na

telefonu: 06203980514

istaknuta slika: jutarnji list