Archive for: április 3rd, 2017

Križni put u Harkanju

 
 

Snimio: Akoš Kolar

Pročitaj više

Križni put u crkvi sv. Stjepana u Pečuhu

Za vrijeme korizme u Pečuhu… Pročitaj više

„Križ je spas, u križu je pomoć”

Križni put u Kisegu Pročitaj više

Muka Gospodina našega Isusa Krista

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju ( Mt 26, 14-27,66)
Cvjetnica Pročitaj više