Druga uskrsna nedjelja

Nakon osam dana dođe Isus.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu Iv 20-19-31

Uvečer toga istoga dana, prvog u tjednu, dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: «Mir vama!» To rekavši, pokaza im svoje ruke i bok. I obradovaše se učenici vidjevši Gospodina. Isus im stoga ponovno reče: «Mir vama! Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas. « To rekavši dahne u njih i kaže im: «Primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržane su im. «

Ali Toma zvani Blizanac, jedan od dvanaestorice, ne bijaše s njima kad dođe Isus. Govorili su mu dakle drugi učenici:«Vidjeli smo Gospodina!» On im odvrati: «Ako ne vidim na njegovim rukama biljeg čavala i ne stavim svoj prst u mjesto čavala, ako ne stavim svoju ruku u jegov bok, neću vjerovati.«

I nakon osam dana bijahu njegovi učenici opet unutra, a s njima i Toma. Vrata bijahu zatvorena, a Isus dođe, stade u sredinu i reče: «Mir vama!» Zatim će Tomi: «Prinesi prst ovamo, pogledaj mi ruke! Prinesi ruku i stavi je u moj bok, i ne budi nevjeran, nego vjeran. «Odgovori mu Toma: «Gospodin moj i Bog moj!» Reče mu Isus: «Budući da si me vidio, povjerovao si. Blaženi oni koji ne vidješe, a vjeruju!»

Isus je pred svojim učenicima učinio i mnoga druga znamenja koja nisu zapisana u ovoj knjizi, a ova su zapisana da vjerujete: Isus je Krist, sin Božji, i da vjerujući imate život u imenu njegovu.

 

Riječ Gospodnja!