Treća uskrsna nedjelja

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu Iv 21,1-14

U ono vrijeme: Isus se ponovno očitova učenicima na Tiberijadskome moru. Očitova se ovako:

Bijahu zajedno Šimun Petar, Toma zvani Blizanac, Natanael iz Kane Galilejske, zatim Zebedejevi i još druga dva njegova učenika. Kaže im Šimun Petar: „Idem ribariti.” Rekoše: „Idemo i mi s tobom.” Izađoše i uđoše u lađu, ali te noći ne uloviše ništa.

Kad je već svanulo, stade Isus na kraju, ali učenici nisu znali da je to Isus. Kaže im Isus: „Dječice, imate li što za prismok?” Odgovoriše mu: „Nemamo.” A on im reče: „Bacite mrežu na desnu stranu lađe i naći ćete.” Baciše oni i više je ne mogoše izvući od mnoštva ribe. Tada onaj učenik kojega je Isus ljubio kaže Petru: „Gospodin je!” Kad je Šimun Petar čuo da je to Gospodin, pripaše si gornju haljinu, jer bijaše gol, te se baci u more. Ostali učenici dođoše s lađicom vukući mrežu s ribom jer ne bijahu daleko od kraja, samo kojih dvjesta lakata.

Kad iziđu na kraj, ugledaju pripravljenu žeravicu i na njoj pristavljenu ribu i kruh. Kaže im Isus:

„Donesite ribâ što ih sada uloviste.” Nato se Šimun Petar popne i izvuče na kraj mrežu punu

velikih ribâ, sto pedeset i tri. I premda ih je bilo toliko, mreža se ne raskinu. Kaže im Isus:

„Hajde, doručkujte!” I nitko se od učenika ne usudi upitati ga: „Tko si ti?” Znali su da je

Gospodin. Isus pristupi, uzme kruh i dade im, a tako i ribu. To se već treći put očitova Isus

učenicima pošto uskrsnu od mrtvih.

Nakon doručka upita Isus Šimuna Petra: „Šimune Ivanov, ljubiš li me više nego ovi?” Odgovori mu: „Da, Gospodine, ti znaš da te volim.” Kaže mu: „Pasi jaganjce moje!”

Upita ga po drugi put: „Šimune Ivanov, ljubiš li me?” Odgovori mu: „Da, Gospodine, ti znaš da te volim!” Kaže mu: „Pasi ovce moje!”

Upita ga treći put: „Šimune Ivanov, voliš li me?” Ražalosti se Petar što ga upita treći put: ‘Voliš li me?’ pa mu odgovori: „Gospodine, ti sve znaš! Tebi je poznato da te volim.” Kaže mu Isus: „Pasi ovce moje!”

„Zaista, zaista kažem ti: Dok si bio mlađi, sam si se opasivao i hodio kamo si htio; ali kad ostariš, raširit ćeš ruke i drugi će te opasivati i voditi kamo nećeš.” A to mu reče nagovješćujući kakvom će smrću proslaviti Boga. Rekavši to doda: „Idi za mnom!”

 

Riječ Gospodnja.