Dvadeset i četvrta nedjelja kroz godinu

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu (Iv 3, 13-17)

U ono vrijeme: Reče Isus Nikodemu:

„Nitko nije uzašao na nebo doli onaj koji siđe s neba, Sin Čovječji. I kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji tako ima biti podignut Sin Čovječji da svaki koji vjeruje, u njemu ima život vječni. Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu.”

Riječ Gospodnja.

Comments are closed.