Dvadeset i četvrta nedjelja kroz godinu

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu (Iv 3, 13-17)

U ono vrijeme: Reče Isus Nikodemu:

„Nitko nije uzašao na nebo doli onaj koji siđe s neba, Sin Čovječji. I kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji tako ima biti podignut Sin Čovječji da svaki koji vjeruje, u njemu ima život vječni. Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu.”

Riječ Gospodnja.