Na Trojstvo u Marijađud!

„Daj, o Majko, da hrabreć  bijem duše boj’“

Marijađudsko/Judsko svetište od vajkada je privlačilo hodočasnike svih vjernika na jugu Baranje pa i šire. Upravitelji svetišta su blagdan podijelili i danas dijele prema vjerskim zajedinicama a i prema Gospinim svetkovinama, tako je Sveto Trojstvo pripalo vjernicima hrvatskog materinjeg jezika okolice Pečuha, drugi dan Duhova je rezerviran za vjernike iz Podravine, Nijemci slave na Malu Gospu, a Romska zajednica na Duhove.  Tako će to biti i ove godine. Za celebranta je pečuški biskup nj.e. László Felföldi pozvao đakovačko-osječkog nadbiskupa  msgr Đuru Hranića koji se odazvao pozivu i predvodit će misno slavlje 4-og lipnja s početkom u 10.00 na otvorenom oltaru u zajedništvu sa vlč. Ladislavom Bačmaijem, mohačkim svećenikom i biskupskim povjerenikom za hrvatske svećenike.

Detalje pročitajte u pozivnici.

Majka Božja Đudska je svojim plaštom uvijek štitila i štiti danas one koji joj se utječu.

 

Molitva u nuždi Majki Božjoj, našoj vjernoj pomoćnici

Bogorodice, Divo Majko moja o, daj da budem sve i vazda tvoja.

Tvoja u životu i na samrtni čas, tvoja kad mi srce para britki mač.

Tvoja kad me jad i bijeda kinje, tvoja sad i kad mi vječnost sine.

Bogorodice Divo Majko moja o, daj da budem sva i vazda tvoja.

U te Majko, stavljam nadu svu, tebi vapim da mi pružiš ruku tvoju.

O Majko budi mi u pomoć, Majko draga štiti mene dan i noć.

Daj, o Majko, razumij vazda molbu moju.

Daj, o Majko, da strpljivo podnašam muku svoju.

Daj, o Majko, da hrabreć  bijem duše boj.

Dođi Majko, prati svaki korak moj.

Moćna jesi pa mi pomoć’ moreš, draga.

Ti me ljubiš pa mi pomoć’ hoćeš, blaga.

Ti mi pomoć ‘ hoćeš jer si vjerna Diva,

Srce milo iz koje ti milost siva.

O Marijo, milosti kršćana, štiti.

Obrano grješnika, utočište dvorana.

Nado zemaljska, diko nebeska,

Utišenje žalosnih, pomoćnice kršćana,kraljice anđelska.

Tko je Majko, molbu sl’o k Tebi, da ju Majko, uslišila ne bi.

Zato vapim puna nade sad i svaki čas, jer Marija sluša, Marija prima molbe glas.

Zato hoću živit i umrijet, u toj vjeri me neće uzdrmati ni sav svijet.

Jel Marija moć pakla obara, a nebeska nam vrata otvara. Bogorodice, divo Majko moja!

 

Vlasnica molitve koju je prepisala Radics Mátyásné, je Milica Rauš iz Kukinja.

Odabrala MKT

Istaknuta slika: Molitva s vlč. Augustinom Darnaijem pred Gospinim kipom prije obilaska Gospine krunice. Snimio: Akoš Kolar