27. travnja 2014. god. kanonizacija pape Ivana XXIII. i Ivana Pavla II. 

Blaženi Ivan XXIII. i Ivan Pavao II. bit će kanonizirani 27. travnja 2014. god., na Nedjelju Božanskoga milosrđa.

Ivan Pavao II, karizmatični poljski papa koji je 27 godina bio poglavar Katoličke crkve, i papa Ivan XXIII, sazivatelj Drugog vatikanskog koncila, zvan Dobri papa, bit će proglašeni svetima 27. travnja,  u nedjelju nakon Uskrsa.

Dobri papa, bl. Ivan XXIII.

Papa Dobri osvojio je cijeli svijet svojom dobrotom, jednostavnošću i smislom za humor. Drugim vatikanskim saborom posadašnjio je Crkvu i dao novi zamah ekumenizmu.

Sam je za sebe rekao: Dolazim iz poniznosti te sam odgojen u siromaštvu koje je, međutim, bilo obilježeno zadovoljstvom i blagoslovom. Otkako sam rođen nisam mislio na drugo doli kako postati svećenik. Postavši mlad svećenik, želio sam jedino postati župnikom u jednome od sela moje biskupije, ali me Providnost uputila drugim putevima… Uzela me iz mojega rodnog sela i postavila na putove Istoka i Zapada… Uvijek sam se više bavio onime što ujedinjuje, negoli onime što dijeli i izaziva proturječja. Nemojte, stoga, vašega poglavara promatrati kao čovjeka politike, diplomata; potražite radije u njemu svećenika, pastira duša, koji među vama vrši svoju službu u Božje ime.

Angelo Giuseppe Roncalli rođen je 25. studenog 1881. godine u selu Sotto il Monte nedaleko od talijanskog grada Bergama. Djetinjstvo je proveo u rodnom selu. Sa 12 godina ušao je u sjemenište u Bergam, a sa 19 godina odlazi u Papinsko sjemenište u Rimu. Nakon odsluženja vojnog roka 1904. godine zaređen je za svećenika i preuzima službu tajnika bergamskog biskupa. Za vrijeme Prvog svjetskog rata bio je sanitetski podnarednik a zatim vojni kapelan.

Godine 1920. papa Benedikt XV. postavlja ga za predsjednika misijskog apostolata za Italiju. Pet godina kasnije papa Pio XI. imenuje ga biskupom i šalje kao vizitatora u Bugarsku kako bi pomogao većoj povezanosti katolika različitih obreda među sobom. Dužnost mu je bila ujedno uspostaviti odnose poštovanja s pripadnicima pravoslavne vjere.

Biskup Roncalli je u Bugarskoj brzo stekao naklonost naroda brigom za običnog čovjeka. Nakon desetogodišnje službe u Bugarskoj poslan je kao diplomata u Tursku. Kao apostolski delegat za Tursku i Grčku za vrijeme njemačke okupacije Grčke biskup Roncalli je pribavljao grčkom stanovništvu pomoć i spriječio deportaciju grčkih Židova u logore smrti.

Papa Pio XII. imenovao ga je 1944. godine apostolskim nuncijem u Francuskoj, a 1953. kardinalom i patrijarhom u Veneciji. Kao nuncij u Parizu zauzimao se za njemačke ratne zarobljenike u Francuskoj.

Kardinal Roncalli postaje nasljednikom pape Pia XII. 1958. godine. Uzeo je ime papa Ivan XXIII. a papinsko geslo bilo je ‘Posluh i mir’. Mnogi su 77-godišnjeg papu smatrali prijelaznim papom. No on već na početku svoga pontifikata objavljuje namjeru da će sazvati opći koncil kao odgovor na potrebe vremena, čovječanstva i Crkve.

Na početku II. vatikanskog koncila 11. listopada 1962. godine najavio je obnovu kodeksa crkvenog prava, posadašnjenje Crkve i pružio ruke drugim kršćanskim Crkvama. Godinu dana kasnije Papa Dobri je objavio okružnicu ‘Pacem et terris’ u kojoj se zauzimao za čovjekovo dostojanstvo bez obzira na bilo kakvu pripadnost. Svoju veličinu dokazao je i uklanjanjem iz molitvenih obrazaca izraza koji vrijeđaju i ponižavaju Židove. Nije dočekao završetak Sabora. Umro je 3. lipnja 1963. godine. Blaženim je proglašen 3. rujna 2000. godine. Kako je najvažniji događaj njegova pontifikata bio Drugi vatikanski sabor blagdan mu se slavi na dan početka Sabora 11. listopada.

Ivan XXIII. napisao je Deset zapovijedi opuštenog mira. Osvojio je svijet svojom dobrotom, jednostavnošću i smislom za humor.

Bitno.net