4. Salon vjerske fotografije

Primljene fotografije u temi A – Žena majka i vjera

Car Željko, FKK „Drava“ Đurđevac
1. Od malih nogu
2. U naručju
3. Vjernica – druga nagrada

Ištvan Zvonimir, FKK „Drava“ Đurđevac
4. Još uvijek mogu k Bogu
5. Na putu do džamije
Kollar Akoš, samostalni autor Pečuh-Mađarska
6. Pobožnost

Mandić Anita, samostalna autorica Pečuh-Mađarska
7. … već pol stoljeća skupa …
8. Pokora – treća nagrada
9. Jezu, ufam Tobie! – druga nagrada

Pandžić Verica, samostalna autorica Zagreb
10. Klanjanje
11. Do nogu Gospodinovih – treća nagrada
12. U misnom ruhu
13. Pod Gospinim pogledom

Paša Mirela, samostalna autorica Molve
14. Predajem Ti se!

Porupski Mirjana, FK „Zagreb“ Zagreb
15. Božji dar
16. Tiha noć – prva nagrada
17. Molitva nade
18. Radost srca

Stipan Marija, „Molvarski likovni krug“ Molve
19. Srce Marijino
20. Pri raspelu – pohvala
21. Krsna voda
22. Svjetlo Kristovo

Špoljar Vesna, FK „Zagreb“ Zagreb
23. Hvala, Majko – pohvala
24. Zahvalnost
25. Molitva

Vrkljan Berislav, FK „Osijek“ Osijek
26. Molitva – treća nagrada
27. Pred crkvom
28. Čekanje
29. Ispod zvona

Zeman Mato, FKK „Drava“ Đurđevac
30. Vjera
31. Ufanje
32. Znak križa
33. Ljubav

Primljene fotografije u temi B – Vjerska fotografija
Car Željko, FKK „Drava“ Đurđevac
1. Večernja misa – druga nagrada
2. Ispred molvarske kapelice
3. Ophodnja s kipom Majke Božje
4. Svjetlost

Ištvan Zvonimir, FKK „Drava“ Đurđevac
5. Sveti Mihalj
6. Pola osam
7. Pečuški pišpek
8. Sveti Vlaho

Kollar Akoš, samostalni autor Pečuh-Mađarska
9. U pozadini
10. Uspomena – pohvala
11. Srce Isusovo
12. Čistoća

Mandić Anita, samostalna autorica Pečuh-Mađarska
13. … u dobru i zlu. u zdravlju i bolesti …
14. Dođi Isuse, čekamo te! – treća nagrada
15. Svitanje
16. Kalež moje krvi

Pandžić Verica, samostalna autorica Zagreb
17. Dan vjerskih pokreta i udruga
18. Žarka molitva
19. Molitva vjere
20. Hodočasnici pred crkvom Pijetlova pjeva

Paša Mirela, samostalna autorica Molve
21. Isusa skidaju s križa
22. Vjernost/v nedeljo z meše
23. U kamenu stoljećima

Porupski Mirjana, FK „Zagreb“ Zagreb
24. U samoći
25. Poslije mise
26. Verbum domini
27. Čežnja za Gospodinom – pohvala

Ranogajec Ivan, FK „Osijek“ Osijek
28. Karmeličanka
29. Molitva
30. Majka Tereza
31. SMS – treća nagrada

Stipan Marija, „Molvarski likovni krug“ Molve
32. Pod raspelom
33. Bijeli cvijetak
34. Blagoslov Pape
35. Hodočašće

Špoljar Vesna, FK „Zagreb“ Zagreb
36. Vjera – prva nagrada
37. Raspelo
38. Katedrala
39. Krunica

Tabaković Elvir, samostalni autor Paring-Njemačka
40. In persona Christi
41. Venite adoremus – treća nagrada
42. Festival molitve
43. Zračeća milost – druga nagrada

Vedriš Katica, samostalna autorica Molve
44. I ja bih krila
45. Prvi susret

Vrkljan Berislav, FK „Osijek“ Osijek
46. Anđeo ljubavi
47. Zvono
48. Pred ulazom
49. Na križnom putu

Zeman Mato, FKK „Drava“ Đurđevac
50. Mala Meša
51. Unutrašnjost
52. Put
53. Kor
Molve, 05.10.2014.

Rezultati 4. Salona vjerske fotografije „Žena majka i vjera“ – Molve 2014.

Ocjenjivanje Salona je obavljeno 5. listopada 2014. godine u sastavu:

1. Krunoslav Heidler, predsjednik FKK „Drava“ Đurđevac – predsjednik Ocjenjivačkog suda
2. Zdravko Šabarić, slikar i fotograf – član
3. Đuro Grčić, fotograf – član
Ocjenjivački sud je pregledao svih 86 pristiglih fotografija na ovogodišnji 4. Salon vjerske fotografije u Molvama (33 fotografije u temi A i 53 fotografije u temi B) od 14 autora iz Hrvatske, Mađarske i Njemačke te je donio sljedeće

NAGRADE:

Tema A: Žena majka i vjera
1. Tiha noć – Mirjana Porupski, FK Zagreb (prva nagrada)
2. Vjernica – Željko Car, FKK „Drava“ Đurđevac (druga nagrada)
3. Jezu, ufam Tobie! – Anita Mandić, samostalna autorica Pečuh-Mađarska (druga nagrada)
4. Do nogu Gospodinovih – Verica Pandžić, samostalna autorica Zagreb (treća nagrada)
5. Pokora – Anita Mandić, samostalna autorica Pečuh-Mađarska (treća nagrada)
6. Molitva – Berislav Vrkljan, FK Osijek (treća nagrada)
7. Pri raspelu – Marija Stipan, MLK Molve, Koprivnica (pohvala)
8. Hvala, Majko – Vesna Špoljar, FK Zagreb (pohvala)

Tema B: Vjerska fotografija
1. Vjera – Vesna Špoljar, FK Zagreb (prva nagrada)
2. Zračeća milost – Elvir Tabaković, samostalni autor Paring-Njemačka (druga nagrada)
3. Večernja misa – Željko Car, FKK „Drava“ Đurđevac (druga nagrada)
4. SMS – Ivan Ranogajec, FK Osijek (treća nagrada)
5. Venite adoremus – Elvir Tabaković, samostalni autor Paring-Njemačka (treća nagrada)
6. Dođi Isuse, čekamo te! – Anita Mandić, samostalna autorica Pečuh-Mađarska (treća nagrada)
7. Uspomena – Akoš Kollar, samostalni autor Pečuh-Mađarska (pohvala)
8. Čežnja za Gospodinom – Mirjana Porupski, FK Zagreb (pohvala)

Čestitke svim nagrađenim autoricama i autorima na 4. Salonu vjerske fotografije – Molve 2014.
Molve, 06. listopada 2014.
Organizacijski odbor 4. Salona