Blagdan Presvetog Trojstva

Čitanje sv. Evanđelja po Ivanu (3, 16-18)

Bog je poslao Sina da se svijet spasi po njemu.

U ono vrijeme reče Isus Nikodemu: „Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se; a tko ne vjeruje, već je osuđen što nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega.”

Riječ Gospodnja.