Božićna misa u Pečuhu

26. prosinac 2016.

BOŽIĆNA MISA /26.12.2016./

D       Radujte se narodi

1. Radujte se narodi, kad čujete glas, da se Isus porodi u blaženi čas.
//Svaki narod čuj, čuj,i k Betlemu pristupljuj, pristupljuj. //
2.Vidi Božje otajstvo u podrtoj štalici,  tko li trpi uboštvo na toj tvrdoj slamici.
//To otajstvo čuj, čuj, k jaslicama pristupljuj! Pristupljuj! //

 

D         Kyrie Eleison (umjesto Gospodine smiluj se)

1. Kyrie eleison, eleison, Isus se rodi u štalici
//Pojte pastiri, tamo se njemu poklonite. //
2.Kriste eleison, eleison! On za nas trpi čim se rodi
//Pojte pastiri, tamo se njemu poklonite. //
3. Kyrie eleison, eleison! U jasle mora da se skriva!
//Pođite kralji, tamo se njemu poklonite.//

odmah dolazi slijedeća pjesma, svećenik neće pjevati „Slava Bogu na visini“)

 

C            Slava bud Bogu na visini (= Slava)

1.//Slava bud Bogu na visini //
Svi anđeli na nebu, sad veselo pjevaju, slava bud, slava bud, Isusu.
2.//Mir budi ljudma na nizini.//

Koji s pravom ljubaljom hite Isusu malom, mir budi, mir budi, čovjeku.

 

ČITANJE 1.

F            U to vrijeme godišta

1.U to vrijeme godišta Mir se svijetu navješta
//Porođenjem Djetešca kom je majka Djevica. //
2.Anđeli se javili Rajsku pjesmu slagali
//Slava Bogu pjevali A mir ljudma prosili. //
3. Djeva Sina rodila, Đavlu silu slomila,
//Svijetu Spasa podala, Nama majka postala.//

ČITANJE 2.

 

ALELUJA (Grišnik I. pjeva prvo sam, onda svi zajedno, drugi put svi zajedno)

Psalam: MIR KRISTOV NEKA UPRAVLJA SRCIMA VAŠIM! RIJEČ KRISTOVA NEKA U SVEM BOGATSTVU PREBIVA U VAMA! (solo)

 

C         Djetešce nam se rodilo

 

1.Djetešce nam se rodilo, u jasle se položilo,

//Isuse mileni Bože moj, srce ti dajem da sam tvoj. //

közjáték – refrén 1 ×

  1. 2. Sin oca Boga pravi sam, s neba na zemlju siđe k nam

//Isuse mileni Bože moj, srce ti dajem da sam tvoj. //

közjáték – refrén 1 ×

  1. Čista ga djeva rodila i svojim mlijekom dojila

//Isuse mileni Bože moj, srce ti dajem da sam tvoj. //

 

SVET, SVET, SVET….

JAGANJČE BOŽJI…..

 

D            Svim na zemlji (za pričest)

1. Svim na zemlji mir, veselje, Budi polag Božje volje.
//To sad nebo navješćuje I glas s neba potvrđuje. //
2.Dobre volje svaka duša grijeha neka već ne kuša
//Nego hvali, diči Boga, Što je posl’o Sinka svoga. //
3. Sinka svoga, Boga moga, S Ocem, Duhom jednakoga
//Duhom Svetim začetoga Od Djevice rođenoga.//

  1. O grješniče to promisli, što učini Otac višnji,

//Sinak njegov, dijete milo, za sve nas se porodilo. //

 

C         Danas se čuje (za pričest – ako treba)

1. Danas se čuje događaj novi, U zemlji našoj i jeste ovi,

Braćo pastiri, pohitite K Betlemskoj štali i vidite,  //Jedno nebesko Djetešce, U krilu majke Djevice. //
2. Ta vam se sreća danas dogodi, Što vam se Janje nebesko rodi,

Ovo je Janje ono milo Koje je sav svijet izbavilo, //Jedno nebesko Djetešce, U krilu Majke Djevice.//

  1. Zato svi njemu dare nosimo, i milost ovu za njeg prosimo

Biti će nama ovo dosti, nek nama svima grijehe oprosti. //Ovo nebesko djetešce u krilu majke Djevice. //

 

D               Veselje ti navješćujem

1.Veselje ti navješćujem, puče kršćanski. Jerbo se kralj u Betlemu rodi nebeski.
//Još mali, u štali, Kog stvorenje svako slavi, Štuje, diči, jer je pravi, On naš Spasitelj i Otkupitelj. //

 

2.Pored njega stoji Majka, Djeva Marija. Pa sveg svijeta Spasitelja lijepo povija.
//Njeg goji i doji, Uspavljuje i njeguje, Spavkaj, spavkaj popjevuje, U toj štalici,
i na slamici.//