Četvrta nedjelja kroz godinu

Isus, kao ni ono Ilija i Elizej, nije poslan Židovima. Lk 4, 21-30

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme:
Isus progovori u sinagogi «Danas se ispunilo Pismo što vam još odzvanja u ušima«. I svi su mu povlađivali i divili se milini riječi koje su tekle iz njegovih usta. Govorahu: «Nije li ovo sin Josipov?»

A on im reče: «Zacijelo ćete mi reći onu prispodobu: Liječniče, izliječi sam sebe! Što smo čuli da se dogodilo o Kafernaumu, učini i ovdje, u svom zavičaju.»

I nastavi: «Zaista, kažem vam, nijedan prorok nije dobor došao u svom zavičaju. Uistinu, kažem vam, mnogo bijaše udovica u Izraelu u dane Ilijine kad se na tri godine i šest mjeseci zatvorilo nebo pa zavladala velika glad po svoj zemlji. I ni k jednoj od njih nije bio poslan Ilija doli k ženi udovici Sarfati sidonskoj. I mnogo bijaše gubavaca u Izraelu za proroka Elizeja. I ni jedan se od njih ne očisti doli Naaman Sirac.»

Čuvši to, svi se u sinagogi napune gnjevom, ustanu, izbace ga iz grada i odvedu na rub brijega na kojem je sagrađen njihov grad da ga strmoglave. No on prođe između njih in ode.

Riječ Gospodnja.