Crkvene službe

Tko su sakristani?

„Sakristanska služba je veoma stara crkvena služba, neposredno vezana uz liturgijska slavlja. Imala je različita imena koja su pokazivala i njezina ograničenja unutar vlastite mjerodavnosti.“

Zvali su se vratari, domari, sakristani, čuvari, a sva ta imena pokaztuju odnos prema Božjemu domu, bilo čuvanjem, uređivanjem, čišćenjem i uljepšavanjem, bilo pripravljanjem svega što je potrebno za liturgiju.

„Liturgijsko posuđe i odjeća ogledalo su ne samo sakristije, nego i cijele župe. Dobar umjetnički ukus osobito se očituje u sposobnosti uljepšavanja crkve u skladu s liturgijskim vremenom, u brizi za cvijeće, u rasporedbi unutrašnjega prostora prema zahtjevima slavlja, što podrazumijeva istančan odnos prema povijesnoj baštini.“ (Ivan Šaško, Liturgijski simbolički govor)

izvor: internet

Slika: članovi harkanjskog pjevačkog zbora