Dan posvećenog života – 2. veljače

Odlike franjevačkog reda

Franjevci žive svoj radikalni odnos s Bogom nadahnjujući se životom, primjerom i Pravilom svetoga Franje Asiškoga. Evo nekoliko temeljnih odlika franjevačkoga zvanja:

.

  1. Bog je na prvom mjestu

Franjevac sluša Božju riječ (temeljna odlika svakog vjernika) i prihvaća poziv na radikalno slijeđenje Krista u ljubavi po primjeru prvih učenika. Kako bi ostao vjeran i razvijao ovaj dar zvanja u ljubavi, pomažu mu Evanđelje i molitva. Kao sveti Franjo „čovjek koji je postao molitva“, franjevac svoj dan provodi u privilegiranom odnosu sa Gospodinom. U franjevačkoj zajednici život je uvelike uređen svakodnevnoj zajedničkoj molitvi.

Franjevac je prije svega „čovjek Božji“. Zavjet čistoće izražava ovu njegovu nepodijeljenu i potpunu ljubav prema Gospodinu. Također zavjeti poslušnosti i siromaštva se temelje na primatu Božjemu. Franjevac podlaže svoju volju Gospodinu. Gospodin je prvi, pravi i jedini pravi posjed koji franjevac posjeduje.

.

  1. Bratstvo

Franjevac svjedoči da smo svi djeca Božja. U njemu svatko može vidjeti i iskusiti, neovisno o krvnoj vezi, narodu ili kulturi, što znači „biti braća“, biti dar jedni drugima. Zajednica (pozvani sve ostavlja i ide živjeti u zajednici) je mjesto gdje brat dijeli s ostalom braćom sve životne situacije. Unutar bratstva sudjeluje u životu zajednice i uvijek djeluje u ime zajednice.

.

  1. Biti manji

Sveti je Franjo želio da se braća zovu „manji“, da budu daleko od svega što može biti veliko, snažno, jako; da budu bliski (u načinu života) svakoj malenoj, siromašnoj i poniznoj osobi. Franjino iskustvo s gubavcem treba biti vječno nadahnuće braći za skrb oko najmanjih. Puno je područja djelovanja (s ovisnicima, hendikepiranima, alkoholičarima, siročadi … razbaštinjenima). Franjevac je zbog svoje „malenosti“ bliz i solidaran sa svima, poklanjajući im vrijeme i svoj život.

.

  1. Poslanje

Sveti je Franjo vrlo rano osjetio snažan poziv „ići, propovijedati, naviještati, svjedočiti Evanđelje svakome stvorenju. Na početku su se njegova braća razišli po cijeloj Europi. Zatim ih je Franjo poslao u daleke zemlje, pa i među „nevjernike“ (Bliski istok, Sveta Zemlja, Maroko…). I danas franjevac zna da mu je klaustar „cijeli svijet“ (kako je naglašavao sveti Franjo). Njegov poseban način evangelizacije je susretati ljude u jednostavnosti, bratski i ponizno. Franjevac je „na putu“ kako bi svi ljudi mogli upoznati i ljubiti Gospodina.

.

  1. Siromaštvo

Izbor siromaštva kao stil života ima svoj temelj iznad svega u Božjemu primatu. Franjevac zna da treba slijediti i nasljedovati „Krista siromašnoga i raspetoga“. Njegov stil života je umjerenost, bez posjedovanja ili navezanosti (niti na osobe niti na stvari). Sloboda od „vlasništva“ postaje izvor radosti i sreće. On je bez straha da će mu netko nešto oteti. Ničemu ne robuje. Podložan je Gospodinu i dobru koje od njega dolazi. Blizak je slabima i siromašnima. Glas onih koji ne mogu govoriti. franjevci-split.hr