Djeci umjesto čokolade

Sveti Nikola i kralj Koloman

Jednom kada je Koloman spavao na krevetu razmišljao o svojim namjerama, najzad zaspi i padne u duboki san. U snu mu se pojavi sveti Nikola, koji nekoć bijaše biskup, a sada patron grada Zadra. Najprije ga svetac oštro pogleda i on se uplaši, pa ga je zgrabio za perčin i tu i tamo vukao po odaji. Poslije ga je zlatnom šibom tako izudarao da su mu leđa bila sva modra od udaraca. Najzad prijetio mu se smrću, u slučaju, ako nešto učini protiv Zadrana. I na kraju sveti biskup nestade ispred očiju kralja.

A kada se kralj probudio (osvijestio), jako se uplašio, poglavito što je na leđima osjećao bolove od udaraca. No, sve u svemu, da izađe na konac svom priviđenju te da se uvjeri da li je stvarno bio bijen, pogledao je svoje tijelo. I vidio je da mu je tijelo puno modrica. Iz ovoga je ustanovio da sve ono što je vidio u snu, bijaše istina, te da ga uistinu posjetio sv. Nikola, zaštitnik grada Zadra, koji je, eto, tako tvrdo postupio s njime.

Bálint Sándor n. d. svezak 2. 1998:35.
Prijevod Đuro Franković