Druga nedjelja kroz godinu

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu (1,35-42)

U ono vrijeme: stajaše Ivan (Krstitelj) s dvojicom svojih učenika. Ugleda Isusa koji je onuda

prolazio i reče: „Evo Jaganjca Božjega!“ Te njegove riječi čula ona dva njegova učenika pa

pođoše za Isusom. Isus se obazre i vidjevši da idu za njim, upita ih: „Što tražite?“ Oni mu

rekoše: „Rabbi“ – što znači: „Učitelju“ –  „gdje stanuješ?“ Reče im: „Dođite i vidjet  ćete.“

Pođoše dakle i vidješe gdje stanuje i ostadoše kod njega onaj dan. Bila je otprilike deseta ura.

2Jedan od one dvojice, koji su čuvši Ivana pošli za Isusom, bijaše Andrija, brat Šimuna Petra.

On najprije nađe svoga brata Šimuna i reče mu: „Našli smo Mesiju!“  – što znači, „Krist

Pomazanik.“ Dovede ga Isusu, a Isus ga pogleda i reče: „Ti si Šimun, sin Ivanov! Zvat ćeš se

Kefa!“ – što znači, „Petar Stijena.“