Državno hodoščašće 2021. 

Poštovani/a!

Izvješćujemo Vas, da će se u organizaciji Hrvatske državne samouprave, u petak 11. lipnja 2021. godine u Drvljancima u čast Presvetog Srca Isusova prirediti XIV. Državno hodočašće Hrvata u Mađarskoj.

Hrvatska samouprava Baranjske županije organizira autobus na hodočašće.
Molimo Vas, da o hodočašću informirate vjernike  i da nas izvijestite o broju prijavljenih do 23 svibnja.

Broj prijavljenih javite na telefon: Mišo Šarošac 06/30/864-63-95 ili na: msarosac@gmail.com

Istaknuta slika: Akoš Kolar