Duhovna obnova u Budimpešti

Tema Duhovne obnove: Samo je u Bogu mir, dušo moja

Mjesto: Budimpešta, Kapela Sv. Tadeja (1111 Budapest, Budafokiút 16-18 (ugao s Kruspér ulicom).

Voditelj Duhovne obnove: p. Mihovil Filipović, misionar montfortanac

Vrijeme: 7-9. 03. 2014.

Petak: 18.30 Krunica, sv. Misa, Klanjanje pred Presvetim i molitva, do 20.30

Subota: 9.30 Krunica, predavanje, Ispovijed, molitva do 12.30 – pauza za objed;

15.00 Krunica Božanskog milosrđa, predavanje od 17.30, kao i u petak

Nedjelja: od 9.30-12.30, predavanje, molitva i sv. Misa

Današnjem čovjeku, da može dobro funkcionirati, najpotrebniji je mir. Mir koji je plod istinske i pravedne ljubavi u čistoj savjesti. Ali, tko može čovjeku vratiti mir, ako ga izgubi u vrtlogu grijeha i nepravde? Samo Bog, svojim milosrđem, može obnoviti čovjeka, praštajući. Bog poziva čovjeka isto na praštanje na bezinteresnu ljubav po kojoj ga čini apostolom mira.

Cilj ove duhovne obnove jest, vratiti čovjeku pouzdanje u Boga, koji ga voli kao Otac. Taj odnos ćemo ponovno pokušati obnoviti i utvrditi, da upravo kroz  odnos s Bogom čovjek doživi svoj istinski preporod i obnovu. Novi polet za budućnost u ljepoti Božjih obećanja, čovjek može otkriti novu dinamiku i ući u tu Božju perspektivu ljubavi. To znači nadići se iznad problema i otvoriti se daru Boga, tako da umjesto gledatelja koji kuka na ovaj svijet, čovjek postane protagonistom koji se raduje uspjehu obnove ovoga svijeta u zajedničkoj suradnji s Bogom.

 

 Informacije i prijave kod Melinde Adam

(20/973 4013, adammelinda@yahoo.com)