Duhovnik, rodoljub i kolekcionar Štefan Dumović

Utemeljio je hrvatski sakralni muzejDuhovnik, rodoljub i kolekcionar Štefan Dumović

Rođen je u Prisiki (mađ. Peresznye) 24. rujna 1940. godine. Osnovnu školu završio je u rodnom selu te gimnaziju pohađao u Đuru (Győr), gdje je završio i Visoku školu teologije. Vjersku službu, kao kapelan, otpočeo je u naselju Ács, kasnije u Čepregu (Csepreg), Undi, Plajgortu (Olmód), Malome Židanu (Kiszsidány) i Hrvatskom Židanu (Horvátzsidány) djeluje kao župnik («farnik») te je vremenom postao dekan.

            Godinama je sakupljao crkveno blago: molitvenike i druge knjige, liturgijsko posuđe, sviječnjake, raspela, slike, statue, kanonske tablice, liturgijsko ruho, oltarnike itd. o kojima je skrb preuzela Hrvatska državna samouprava u Budimpešti. Na mjestu njegova rodnog doma, uz financijsku potporu Ureda mađarske Vlade i Ureda za nacionalne i etničke manjine u Mađarskoj, podignuta je nova zgrada, gdje je 2009. godine dobila stalno mjesto njegova bogata zbirka sakralnih predmeta.

            Aktivan je u crkvenom, civilnom i kulturnom životu hrvatske zajednice, svjestan Hrvat, koji misi na hrvatskom jeziku. U Hrvatskom Židanu dao je obnoviti crkvu (sagrađena je prema planu zagrebačkih franjevaca 1836., a patron joj je Sveti Ivan Krstitelj), kao i sve crkve u svojim filijalama.

            U povodu 450. obljetnice doseljavanja Hrvata u ove krajeve, bio je glavni organizator trodnevne proslave koja je obilježena i u crkvenim slavljima, kulturnim programima i predavanjima iz povijesti Hrvata.

            Posebnu pozornost posvećuje i vjerskom odgoju omladine te je dao izgraditi kapelicu «Peruškoj Mariji», koja je u obližnoj šumi podignuta (prema legendi ovdje se je ukazala Gospa te ju slave i lovci, čija je zaštitnica) i postala mjesto vjerskog hodočašća i tabora mladih. Uz bogate programe ovdje se okupljaju vjernici iz Mađarske, Austrije, dakako ponajviše hrvatska mladež. Uostalom organizirao je susret crkvenih zborova, prvi je dušobrižnik vatrogasaca u Đursko-mošonjsko-šopronjskoj županiji. Pod njegovim ravnanjem u Hrvatskom Židanu djeluje i Katolička udruga omladine.

Svoje napise vjerskog sadržaja objavljuje u Zornici, Hrvatskom kalendaru i Hrvatskom glasniku.

Za svoj rad je zaslužno nagrađen, dobio je Zlatni križ za zasluge Republike Mađarske i Red Danice hrvatske s likom Marka Marulića.

 

Đ. Franković

 

LIT.: Marija Hećimović Brojanicom je sve počelo, Matica, broj 5., svibanj 2010. str. 28-29. Zagreb.