Dvadeset i deveta nedjelja kroz godinu

Čitanje svetog Evanđelja po Marku (Mk 10, 35.45)

U ono vrijeme: Pristupe Isusu Jakov i Ivan, sinovi Zebedejevi, govoreći mu:

„Učitelju, htjeli bismo da nam učiniš što te zaištemo.”

 A on će im:

„Što hoćete da vam učinim?”

Oni mu rekoše:

„Daj nam da ti u slavi tvojoj sjednemo jedan zdesna, a drugi slijeva.”

 A Isus im reče:

„Ne znate što ištete. Možete li piti čašu koju ja pijem, ili krstiti se krstom kojim se ja krstim?”

 Oni mu rekoše:

 „Možemo.”

 A Isus će im:

„Čašu koju ja pijem pit ćete i krstom kojim se ja krstim bit ćete kršteni, ali sjesti meni zdesna ili slijeva nisam ja vlastan dati – to je onih kojima je pripravljeno.”

Kad su to čula ostala desetorica, počeše se gnjeviti na Jakova i Ivana. Zato ih Isus dozva i reče im:

„Znate da oni koji se smatraju vladarima gospoduju svojim narodima i velikaši njihovi drže ih pod vlašću. Nije tako među vama! Naprotiv, tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj! I tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga. Jer ni Sin Čovječji nije došao da bude služen, nego da služi i život svoj dade kao otkupninu za mnoge.”

Riječ Gospodnja. (hilp.hr)