Dvadeset i osma nedjelja kroz godinu

Čitanje Sv. Evanđelja po Luki  (17,11-19)

Dok je Isus putovao u Jeruzalem, prolazio je između Samarije i Galileje. Kad je ulazio u neko selo, eto mu u susret deset gubavaca. Zaustave se podaleko i zavape: „Isuse, Učitelju, smiluj nam se!”

Kad ih Isus ugleda, reče im: „Idite, pokažite se svećenicima!”

I dok su išli, očistiše se. Jedan od njih vidjevši da je ozdravio, vrati se slaveći Boga u sav glas. Baci se ničice k Isusovim nogama zahvaljujući mu. A to bijaše neki Samarijanac.

Nato Isus primijeti: „Zar se ne očistiše desetorica? A gdje su ona devetorica? Ne nađe li se nijedan koji bi se vratio i podao slavu Bogu, osim ovoga tuđinca?”

A njemu reče: „Ustani! Idi! Tvoja te vjera spasila!”

Riječ Gospodnja.