Dvadeset i prva nedjelja kroz godinu

 Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu (Iv 6, 60-69)

U ono vrijeme: Mnogi od Isusovih učenika rekoše:

„Tvrda je to besjeda! Tko je može slušati?” A Isus, znajući sam od sebe da njegovi učenici zbog toga mrmljaju, reče im: „Zar vas to sablažnjava? A što ako vidite Sina Čovječjega kako uzlazi onamo gdje je prije bio? Duh je onaj koji oživljuje, tijelo ne koristi ništa. Riječi koje sam vam govorio duh su i život su. A ipak, ima ih među vama koji ne vjeruju.” Jer znao je Isus od početka koji su oni što ne vjeruju i tko je onaj koji će ga izdati. I doda: „Zato sam vam i rekao da nitko ne može doći k meni ako mu nije dano od Oca.”

Otada mnogi učenici odstupiše, više nisu išli s njime. Reče stoga Isus dvanaestorici: „Da možda i vi ne kanite otići?” Odgovori mu Šimun Petar: „Gospodine, kome da idemo? Ti imaš riječi života vječnoga! I mi vjerujemo i znamo: ti si Svetac Božji.”

Riječ Gospodnja.