Dvadeset i sedma nedjelja kroz godinu

Čitanje svetog Evanđelja po Marku (Mk 10, 2-16)

U ono vrijeme: Pristupe farizeji k Isusu pa ga upitaše:

„Je li mužu dopušteno otpustiti ženu?”

 On im odgovori: „Što vam zapovjedi Mojsije?”

Oni rekoše: „Mojsije je dopustio napisati otpusno pismo i – otpustiti.”

A Isus će im: „Zbog okorjelosti srca vašega napisa vam on tu zapovijed. Od početka stvorenja muško i žensko stvori ih. Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu; i dvoje njih bit će jedno tijelo. Tako više nisu dvoje, nego jedno tijelo. Što dakle Bog združi, čovjek neka ne rastavlja!”

U kući su ga učenici ponovno o tome ispitivali. I reče im: „Tko otpusti svoju ženu pa se oženi drugom, čini prema prvoj preljub. I ako žena napusti svoga muža pa se uda za drugoga, čini preljub.”

Donosili mu dječicu da ih se dotakne, a učenici im branili. Opazivši to, Isus se ozlovolji i reče im:

„Pustite dječicu neka dolaze k meni; ne priječite im jer takvih je kraljevstvo Božje! Zaista, kažem vam, tko ne primi kraljevstva Božjega kao dijete, ne, u nj neće ući.”

Nato ih zagrli pa ih blagoslivljaše polažući na njih ruke.

Riječ Gospodnja.