Dvanaesta nedjelja kroz godinu

Ĉitanje svetog Evanđelja po Luki (Lk 9, 18-24)

Dok je Isus jednom u osami molio, bijahu s njim samo njegovi učenici. On ih upita: „Što govori svijet, tko sam ja?” Oni odgovoriše: „Da si Ivan Krstitelj, drugi: da si Ilija, drugi opet: da neki od drevnih proroka usta.” A on će im. „A vi, što vi kažete, tko sam ja?” Petar prihvati i

reče: „Krist – Pomazanik Božji!” A on im zaprijeti da toga nikome ne kazuju. Reče: „Treba da Sin čovječji mnogo pretrpi, da ga starješine, glavari svećenički i pismoznanci odbace, da bude ubijen i treći dan da uskrsne.” A govoraše svima: „Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka danomice uzima križ svoj i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga; a tko izgubi život svoj poradi mene, taj će ga spasiti.”

 

Riječ Gospodnja.