Festival duhovne glazbe

Bonofest 2013. bit će održan u Vukovaru 

Bonofest je ušao u osmu godinu postojanja, ove godine održava se u Vukovaru 4. svibnja u crkvi Svetih Filipa i Jakova. Glavni ciulj festivala je stvaranje duhovne glazbe i formiranje mladih u svijetu duhovne glazbe. U tom smislu organizatori se trude na najkvalitetniji način stvarati nove duovne skladbe s najboljim tekstovima, glazbom i aranžmanom.u suradnji s najpoznatijim hrvatskim glazbenicima.

Sveti Bono je bio rimski vojnik koji postaje kršćaninom u vrijeme cara Galiena, nasljednika cara Valerijana, velikog progonitelja kršćana, koji daje pogubiti mačem sv. Bonu 1. kolovoza 260. god. Na molbu o. Josipa Jankovića, franjevca Vukovarca, sv. otac papa Benedikt XIV. daje zemne ostatke „glasovitog viteza i vrlog junaka Bone, slavnog misnika i mučenika”, da bude „prosvijetitelj, patron i obrana varoša vukovarskog i svekolike države i vilajeta”.

Tijelo je izvađeno iz grobnice sv. Hermeta u Rimu i 15. 3. 1753. otpremljeno preko Jadranskog mora u Pečuh pa u Osijek. Iz Osijeka lađom po Dunavu dovezen je u Vukovar 24. 6. 1754. gdje je dočekan uz neopisivu radost mnoštva franjevaca i vjernika iz Vukovara, Bogdanovaca, Sotina. Šarengrada, Iloka, Tovarnika, Jankovaca, Nuštra, Vinkovaca, Bača, Plavne i drugih mjesta. Na svečanosti je bio i nadbiskup albanski iz Skoplja Mihajlo Summa, koji se nalazio u progonstvu u Osijeku.

Svečevo je tijelo u staklenom sarkofagu, u kojem je bila i posudica s njegovom krvi, položeno na oltar sv. Josipa, gdje je izloženo javnom štovanju. Od tada do najnovije tragedije grada Vukovara, vjernici su se utjecali tom velikom svecu u svojim potrebama i teškoćama, posebno su svečevu zagovoru preporučivali svoju djecu.Kod prvih granata srpske agresije 1991. god. franjevci su tijelo sv. Bone spremili u kriptu crkve Sv. Filipa i Jakova, gdje su ga sa cijelom crkvom i samostanom morali 18. 11. 1991. godine ostaviti na milost i nemilost srpskog osvajača, jer su s ostalim narodom odvedeni u srpske logore. Na koncu netko je zapalio sveca i sarkofag 1995. godine.

Pred Uskrs 1996. godine, tijekom procesa mirne reintegracije Hrvatskoga Podunavlja i dolaskom privremenog upravitelja Jacquesa Paula Kleina, bile su uklonjene kontrolne točke i rampe na ulazu i izlazu iz Iloka, pa je fra Marko Malović, iločki gvardijan i župnik, odlučio zajedno s ljudima iz Iloka otići u Vukovar te pokupiti preostalo blago vukovarske crkve. U kripti crkve pronalaze ostatke kostiju sv. Bone. Pronašli su kosti lijeve i desne šake i podlaktice zajedno sa žicom koja je kosti spajala. Pronađene dijelove tijela sv. Bone fra Marko za Kapistranovo iste godine šalje u Zagreb po provincijalu fra Luciju Jagecu. Kasnije je fra Branko dao napraviti jedan mali, prekrasan sarkofag s moćima koje su pronađene. Vukovarska zlatarska obitelj Alberta Beriše izradila je srebrni sarkofag u kojega je položeno nekoliko spaljenih kostiju zapešća – relikvija. Na sarkofagu stoji napisano: „SPALJENI OSTACI SV. BONE MUČENIKA“. Završetkom procesa mirne reintegracije Vukovara vratio se i sv. Bono u svoj grad i u svoju crkvu.

Proslava blagdana sv. Bone 24. lipnja slavi se u ozračju cijeloga grada Vukovara. Relikvije sveca dočekuju se na obalama Dunava, a potom se u svečanoj procesiji gradskim ulicama prenose do župne crkve sv. Filipa i Jakova gdje se u čast sv. Boni moli večernja molitva Crkve.

 Relikvijar sv. Bone u Vukovaru

Izvor: Katolici na internetu i portal ckrve Sv Filipa i Jakova