Galerija

U Hrvatskom klubu Augusta Šenoe u Pečuhu održana je promocija čitanke za krizmanike: Darovi Duha Svetoga. Knjiga je objavljena kao dodatak časopisu Zornici novoj, i jedino je štivo za krizmanike objavljeno u Mađarskoj na hrvatskom jeziku. Knjiga je ilustrirana dječjim crtežima, neki od autora su bili nazočni programu: Robert Bori, Bijanka Bošnjak, Luca Ivaković i Amanda Palko. Korice je načinila Mirela Galić iz Santova. Tekstove je izabrao vlč. Augustin Darnai, a uredila Milica Klaić Tarađija.

Slike: Akoš Kolar