Harkanjska katolička crkva posvećena Presvetom Srcu Isusovom

Župnik: Ladislav Ronta

U Harkanju je 1906. godine podignuta katolička kapela zahvaljujući sve većem broju posjetitelja ljekovitog kupališta i njihovoj želji da posjećuju misna slavlja. Istodobno je rastao i broj mještana, a kapela je posvećena Presvetom Srcu Isusovom. Isti je bio razlog da se sredinom 1980-ih godina krene u proširenje kapele, da bi se u njoj moglo okupiti barem sto vjernika istodobno. Izgradnja je otpočela 1985. prema planovima Józsefa Holczera, i pod upravljanjem tadašnjeg župnika marijađudskog svetišta, Ferenca Hoppa. Kapela je onodob izgrađena u stilovima neoromanike i neogotike, a dograđeni dio nosi obilježja moderne arhitekture. Izgradnja nove crkve odvijala se za vrijeme 82. pečuškog biskupa Józsefa II. Cserhátija (19691989).

Srce Isusovo u harkansjkoj crkv

U nazočnosti brojnih vjernika crkva je posvećena 22. listopada 1988. godine, a od 1990. ona je dignuta na rang samostalne župe u Pečuškoj biskupiji.

Na vanjskim zidovima crkve postavljene su Štacije, tj postaje križnog puta, djelo umjetnika László Morvai, a dvorištu su pak slike istanutih događaja mađarske povijesti. U crkvi se redovito priređuju misna slavlja na hrvatskom jeziku, na inicijativu aktivne hrvatske zajednice toga grada.

Svetu pričest dijeli vlč. Ladislav Ronta

 

Posvetna molitva Presvetom Srcu Isusovu – pape Leona XIII.

(papa Leon XIII., Posvetna molitva Presvetom Srcu Isusovu uz encikliku „Annum Sacrum“ 25.5. 1899.)

Preslatki Isuse, Otkupitelju roda ljudskoga, pogledaj na nas, koji klečimo ponizno pred tvojim oltarom. Tvoji smo i tvoji hoćemo da budemo; a da uzmognemo biti što tjesnije s Tobom združeni, evo se svaki od nas danas dragovoljno posvećuje Presvetom Srcu Tvomu. – Mnogi Te doduše nisu nikad upoznali; a mnogi su Te odbili prezrevši zapovijedi Tvoje. Smiluj se, predobri Isuse, jednima i drugima, pa ih privini na sveto Srce Tvoje. Budi kraljem, Gospodine, ne samo vjernicima koji se nikad nisu od Tebe rastali, nego i rasipnim sinovima koji su te ostavili. Učini da se oni što prije povrate u očinsku kuću; da od nevolje i gladi ne poginu. Budi kraljem i onima koje je zavela zabluda mišljenja ili ih rastavila nesloga; pa ih privedi u luku spasa i k jedinstvu Crkve da uskoro bude jedno stado i jedan pastir. Budi napokon kraljem i svim onima koji se nalaze u praznovjerju starih pogana; izbavi ih iz tmina i privedi ih u svjetlo i Kraljevstvo Božje. Podaj Gospodine, Crkvi svojoj sigurnu i stalnu slobodu; daj svim narodima mir poretka, učini da se od jednog do drugog kraja zemlje čuje jedan glas: Hvala budi Božanskomu Srcu po kom nam je dano spasenje. Njemu budi slava, njemu čast u vijeke. Amen.

Svećenici kod oltara u Drvljancu / Podravina/ na blagdan Srca Isusova

 

Litanije Presvetog Srca Isusova

Gospodine smiluj se! Kriste smiluj se!

 Gospodine smiluj se! Kriste čuj nas! Kriste usliši nas!

 Oče nebeski, Bože,

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože,

Duše sveti, Bože

Sveto Trojstvo, jedan Bože

Srce Isusa, Sina Oca vječnoga, smiluj nam se!

Srce Isusovo, u krilu Djevice majke od Duha Svetoga sazdano,

“Srce Isusovo, s Riječju Božjom bitno sjedinjeno,”

Srce Isusovo, veličanstva beskrajnoga, “Srce Isusovo, hrame Božji sveti,”

 Srce Isusovo, šatore Višnjega, “Srce Isusovo, kućo Božja i vrata nebeska,”

 Srce Isusovo, žarko ognjište ljubavi, “Srce Isusovo, pravde i ljubavi posudo,”

 Srce Isusovo, dobrote i ljubavi puno, “Srce Isusovo, svake hvale predostojno,”

 Srce Isusovo, kralju i središte sviju srdaca, “Srce Isusovo, u kojem je sve blago mudrosti i znanja,”

 Srce Isusovo, u kojem prebiva sva punina božanstva, “Srce Isusovo, koje je Ocu vrlo omiljelo,”

 Srce Isusovo, od kojega punine svi mi primismo, “Srce Isusovo, željo bregova vječnih,”

Srce Isusovo, strpljivo i mnogoga milosrđa, “Srce Isusovo, bogato za sve koji zazivaju Tebe,”

Srce Isusovo, izvore života i svetosti, “Srce Isusovo, pomirište grijeha naših,”

 Srce Isusovo, nasićeno pogrdama, “Srce Isusovo, satrveno zbog opačina naših,”

 Srce Isusovo, do smrti poslušno, “Srce Isusovo, kopljem probodeno,” Srce Isusovo, izvore sve utjehe, “Srce Isusovo, živote i uskrsnuće naše,”

 Srce Isusovo, mire i pomirenje naše, “Srce Isusovo, žrtvo za grijehe,” Srce Isusovo, spasenje onima koji se u Te ufaju, “Srce Isusovo, ufanje onima koji u Tebi umiru,”

 Srce Isusovo, milino sviju svetih, „

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se!

 

Isuse blaga i ponizna Srca,

učini srce naše po Srcu tvome!

 

Pomolimo se. Svemogući, vječni Bože, pogledaj na Srce preljubljenog Sina svojega i na hvale i zadovoljštine, koje u ime grešnika Tebi prikazuje, i njima, koji milosrđe Tvoje mole, Ti oproštenje udijeli umilostivljen, u ime istoga Sina svojega Isusa Krista, koji s Tobom živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen

Odabrala Milica Klaić Tarađija

Slike: Akoš Kolar