Hod za život 2021.

U sedam hrvatskih gradova

Od 2016. godine je više tisuća ljudi hodalo u hrvatskim gradovima za ljudski život kao najveću vrijednost. Ovogodišnji je šesti nacionalni Hod za život, obitelj i Hrvatsku  čije je geslo: Za zaštitu svakog ljudskog života – bez diskriminacije! Piredbe će se održati u Osijeku, Zagrebu, Sisku, Splitu,m Rijeci, Slavonskom Brodu i Imotskom, prvi je na redu Osijek, 15. svibnja. Za programe je predviđen i lipanj, te neki jesenjski mjeseci.

„Koordinatorica Hoda za život u Osijeku Sanja Počuča istaknula je da je znanost dokazala da život svakoga od nas počinje začećem i stoga svaka osoba ima pravo na točnu informaciju, na informirani izbor. Činjenica je da već 18. dan od začeća djetetu kuca srce, od 8. tjedna od začeća svi organi funkcioniraju, da s 10 tjedana nerođeno dijete ima otisak prsta, s 12 tjedana starosti dijete se smije i da prilikom pobačaja dijete osjeća bol, rekla je.”