Hodočašće u Ratištrof / Rattersdorf (A)

Na Veliku Gospu

U nebo stupljenje Blažene Divice Marije najveći je Gospin svetak u liturgiji.
Po katoličanskoj teologiji Kristuševa majka Marija uznesena je dušom i tijelom na nebo, a nebo ju je primilo. Učnju o Marijinom uznesenju na nebo proglasio je papa Pio XII. 1. novembra 1950. ljeta. Na Veliku Gospu (15. augustuš) mnoštvo vjernikov hodočasti u marijinska svetišta. Iz Kisega i kiseške okoline blizu 25 vjernikov je krenulo na hodočasni put s većinom piše, ( neki na biciklu) da kroz kiseške planine s molitvom i pjesmami stignu u Ratištrof, u Austriju. U crikvu je hodočasnike upeljao zlatomašnik Štefan Dumović, ki je pred oltarom „Marija Lactans / Dojeća Divica Marija” pomagao položiti hvale i prošnje vjernikov.

(Milostivni kip „Ugarske Madone” kiseška majka, Borbála  Mallchitz je darovala svetištu za uspomenu u 1644. ljetu preminuloj kćeri. Sveti kip se čuva u Livki, a kopiju oko 1660. su postavili na oltar u Ratištrofu.) Svečanu svetu mašu je na hrvatskom jeziku celebrirao zlatomašnik Štefan Dumović, muzičku pratnju je peljala kantorica Žuža Horvath iz Hrvatskoga Židana. U svečanost su uključeni bili i vjerniki iz Doljnje Pulje(A), ki već po 18. put čuvaju ov vjerski susret. Na povratnom putu vjerski pišaki odmorili su se kod kiseškoga jezera ”Csónakázó„ kade su primjeni bili na hladno-teplo jilo i pilo. Peljačica puta bila je Julija Brezovich u organizaciji Hrvatske samouprave Kisega. Već doma, u tihoj samoći sigurno se čuje još jačka shodišća: „Prečudna divica, posluhni naš glas, s kim te želju dica poštovat danas . Ave, ave, ave Marija. Ave, ave ave Marija!”

Marija Fülöp Huljev

Kopija milostivnoga kipa: „Marija Lactans”
Istaknuta slika: Kiseška hodočasnička grupa kod ulazne kapele u Ratištrofu